James Gordon Masten

Jean Lestage dit :

Toutes nos condoléances
I will miss you....